Forældrene i Haraldsgården

Forældrene er vores vigtigste samarbejdspartnere, og det er vigtigt, at vi har en åben og ærlig dialog.

I et stort hus med flere afdelinger har forældrene den daglige dialog med pædagogerne på stuerne, og med afdelingslederne når der er behov for det. I er også altid velkommen til at ringe eller skrive til Trine ( leder i Haraldsgården), vi værdsætter en konstruktiv og direkte kommunikation, og vi anerkender, at vi kan have forskellige perspektiver men altid kan mødes et sted på vejen.

Vi mener, at en tæt forældrekontakt er afgørende, dels for børnenes trivsel i institutionen, dels for forældrenes trivsel. For at vi på den bedste måde kan støtte op om børnenes liv, trivsel og udvikling har vi som pædagogisk uddannet personale også brug for at vide, hvad der rører sig i børnenes liv, også uden for institutionen.

Derfor tilbyder vi forældrene ca. en samtale om året, og så kan vi selvfølgelig aftale at holde samtaler, når der er behov herfor.

Forældrebesøg er en del af vores dagligdag. Vi ønsker, at forældrene med overskud og lyst deltager i livet i Haraldsgården, og vi er altid glade for at have forældrene med i vores dagligdag. Vi skal blot huske, at det er børnenes institution, og forældrene må indordne/indrette sig efter den daglige rytme, når de er på besøg.

Som forældre er der mulighed for at skabe indflydelse ved at melde sig ind i forældrebestyrelsen, hvor vi blandt andet taler om den pædagogiske praksis, dagligdag  og udvikling af institutionen.

Som forældre i Haraldsgården har I en stemme og der lyttes til den. Vi ved, at forældrene er dem der kender børnenes bedst og vi ved at vi kun sammen kan flytte vores fantastiske institution i den rigtige retning.

Alene af den grund er forældrearbejdet højt på vores prioriteringsliste i den daglige praksis.

Vi kan sammen skabe et helt unikt institutionsmiljø lige midt i byen – lad os gøre det!

Nyhedsbreve
Vi skriver mange nyhedsbreve fordi vi mener, at det er vigtigt at forældrene er opdateret på hvad der rør sig i institutionen både i forhold til projekter, dagligdagen, personale og børn.

Nyhedsbreve sendes direkte til den mailadresse der finde på vores forældreintranet, også kaldet i-portalen.