Basispladser

Basispladser er for børn, der har glæde af samvær med børn i almindelige daginstitutioner på trods af psykiske og fysiske handicap. Det vigtigste kendetegn for børn i basispladser er, at de på trods af deres særlige behov, profiterer af det inkluderende og mangfoldige miljø, der kan tilbydes i vores institution.

Her kan du se en film om vores basispladserne:

I Haraldsgården har vi 12 fleksible pladser:

Der kan ikke gives en dækkende og entydig definition på målgruppen til en basisplads. Alligevel findes der nogle fælles kendetegn for basisbørnene:

  • De trives eller udvikler sig ikke over en længere periode, selvom daginstitutionen har inddraget forældrene, iværksat forskellige støtteforanstaltninger, og inddraget andre fagpersoner.
  • De befinder sig i en marginaliseret position, og deres livsduelighed bliver forværret på længere sigt, såfremt de ikke får en særlig støtte og pædagogik der fremmer deres trivsel, udvikling og læring.
  • De har behov for særlig pædagogisk indsats i den overvejende del af dagen, for fortsat at kunne trives og udvikle sig.
  • Det kan være børn der skal udredes for en diagnose
  • Det kan være særligt sensitive børn
  • Det kan være børn med autisme
  • Det kan være børn med ADHD
  • Det kan være børn med socioemotionelle vanskeligheder

Personalet i institutionen samarbejder med andre fagfolk, som psykologer, talepædagoger og konsulenter.

Hvordan får mit barn en basisplads?

Hvis dit barn går i en daginstitution eller dagpleje, vurderer personalet i barnets institution og andre relevante fagfolk i samarbejde med dig, som forælder, om dit barn kan have gavn af en basisplads.

Hvis dit barn passes hjemme, retter du, som forælder henvendelse til sundhedsplejersken eller det lokale område og det vurderes, om dit barn kan have gavn af en basisplads.

Hvis det vurderes, at en basisplads er den ideelle løsning for dit barn, indstiller en sagsbehandler, fra det lokale område, dit barn til en basisplads, i samarbejde med institutionen og dig som forælder. Indstillingen vurderes af et tværfagligt visitationsudvalg.

Visitationsudvalget består af institutionsledere, en læge, en psykolog, en talepædagog og en fagperson fra det lokale område, der på et kvalificeret grundlag vurderer indstillingen.

Basispladser i Haraldsgården

Vi har et team bestående af fem pædagoger og en afdelingsleder, der også er afdelingsleder for Minihaven og Børnehaven. Pædagogerne i teamet følgerne børnene i de grupper de er placeret i og de har et tæt samarbejde med de andre pædagogerne i grupperne.

Struktur for basispladser

En basisplads kan ses som en tryg og forudsigelig base. Ud fra denne base har barnet mulighed for at udforske sin omverden og deltage i institutionens aktiviteter og de sociale fællesskaber i institutionen.

Formålet med basispladser er at sikre, at børn på baggrund af en konkret vurdering af deres behov får en individuel støtte i et inkluderende miljø. Børnene får mulighed for at indgå i sociale fællesskaber, der kan fremme deres trivsel, udvikling og læring. Målet er at undgå, at børn, som kan profitere af at være en del af en almen institution, permanent overføres til specialinstitutioner.

Som altid i vores pædagogiske praksis tager vi udgangspunkt i det enkelte barn, vi ser på barnet udfordringer, eventuel diagnose, behov, taler med samarbejdspartnere, forældre og møder i første omgang barnet hvor det er i vores omgivelser og i de relationer vi tænker det skal indgå i.

Basispladserne har deres egen stue, Hvalstuen, på 2. sal samt en stue der i formiddagstimerne bruges på 3. sal, ligesom de indgår som en del af børnene i de aldersopdelte stuer. Vi arbejder med et inkluderende tilbud og børnene deles op i grupper der er tilpasset deres behov og derfor kan de andre børn og basisbørnene med stor succes være sammen i løbet af dagen, enten på stuerne i børnehaven, i bussen, på legepladsen, på ture eller på en af stuerne på Blæksprutten, alt efter hvilke behov barnet og gruppen af børn har.

I løbet af foråret 2019 vil vi bygge 3. sal om og basispladserne vil rykker derop. Her vi basisbørnene have deres egen etage sammen med vores døgntilbud, Natsværmeren. 

Åbningstid og kontakt

Åbningstid

  • Mandag - fredag: 07.00 - 17.00

Kontakt