Børnehave

DSC_0070

Velkommen til Børnehaven

Børnehaven er normeret til 88 børn fordelt på 4 teams.

 • Minihaven
 • Sæler
 • Søløver
 • Hvalrosser

I Haraldsgården ansætter vi som hovedregel kun uddannet personale og de medhjælpere vi har, er dygtige med meget stor erfaring.

Vi modtager også pædagogstuderende. De er i Børnehaven i 6 måneder ad gangen og indgår som en del af normeringen, i det de er lønnede.

Den normering gør, at vi kun yderst sjældent anvender vikarer. Det er en stor tryghed for børn og forældre, at der sjældent er ukendte mennesker sammen med børnene.

Børnehaven har som resten af Haraldsgården gode fysiske rammer. En stor sal der bruges til rytmik, hockey, krumspring og kolbøtter. En dejlig stor have/legeplads, med et legestativ der både udfordrer de små og store børn, god plads til at cykle eller spille fodbold. Vi har vores egen terrasser, rumlepot, ladcykler og mulighed for at låne minibussen de dage vuggestuen ikke er på farten.

Vi griber ikke dagen, vi arbejder struktureret fordi vi tror på at børn udvikles bedst i et struktureret miljø og inden for den struktur vi har kan vi finde rum til spontanitet og fri leg. Vi tror at børn trives og udvikles bedst i mindre grupper og det er vigtigt for os, at børnene kender alle de voksne både i Minihaven og i børnehaven.

Hvem bor hvor?

 1. sal bor Sæler, Søløver og Hvalrosser.
 2. sal bor Minihaven med Delfiner og Krabberne samt vores basisteam Hvalerne.

Minihaven

Vores Minihave består af to grupper

Krabberne: De 8 ældste vuggestuebørn og to pædagoger

Delfiner: De 24 -yngste børnehavebørn med fire pædagoger og en medhjælper.

Som i alle andre grupper i Haraldsgården kan børnetallet svinge alt efter hvornår bør går ud og ind, og personalenormeringen følger naturligvis samme udsving.

Baggrund for vores Minihave

Vores erfaringer er, at de ældste vuggestuebørn ofte har behov for flere udfordringer og et andet pædagogisk fokus end det der er muligt, når der er mange små og ofte indkøringer, som der helt naturligt er i en vuggestue. De ældste vuggestuebørn har brug for en fokuseret indsats i forhold til deres selvhjulpenhed, sociale kompetencer med fokus på det nye liv som børnehavebarn.

Vores erfaringer med de yngste børnehavebørn er tilsvarende, at de ikke helt er klart til at møde buslivet med hele dage ude i naturen, både fordi de i den alder har brug for en forudsigelig hverdag og struktur, fordi de har behov for at udvikle deres selvhjulpenhed og sociale kompetencer, for at være helt klar til børnehavelivet i Haraldsgården, der inkluderer vores udflytterliv i vores Rumlepot.

I Minihaven kan vi give børnene en rolig afslutning på vuggestuelivet med samme normering som i vuggestuen og en fokuseret start på børnehavelivet sammen med de yngste børnehavebørn. Vi kan støtte og udfordre børnene i deres udvikling i samspil med børn på samme alder. Dette er vores baggrund for vores minihave.

Normeringen i Minihaven

Personalenormeringen i Krabberne er den sammen som i vuggestuen 1:4 og i Delfingruppen er den 1:5/6.

Hvornår starter børnene i Minihaven?

Personalet på jeres barns stue i vuggestuen, vil informere jer om hvornår jeres barn skal starte i Miinihaven. Det kan variere hvornår børnene starter, da det afhænger af institutionens antal af børn og deres alder. For de fleste børn giver det mening, at starte i Krabberne og indimellem giver det mening at starte direkte i Delfingruppen. Vi taler derfor altid med jer forældre, når tiden er inden til start i Minihaven.

Børnene starter stort set altid i Delfingruppen når de er 2.10 år. Men som altid kan der være børn der har bedre af at starte tidligere eller senere, det afhænger af barnet, og vi er altid i dialog med forældrene om dette.

Primærpædagog

Når barnet starter i Minihaven har det en primærpædagog fra Krabberne og i forældre introduceres til den kommende primær pædagog hos delfinerne, så vi allerede fra starten i Minihaven får en god tæt forældrekontakt.

Minihavens pædagogiske fokus?

 • Den bedste indgang til børnehavelivet.
 • Selvhjulpenhed
 • Sociale og personlige kompetencer med fokus på selvstændighed og selvværd.
 • Pædagogisk fokus på udeliv og pædagogisk idræt, samt på fri for mobberi og dialogisk læsning.

Vi har to helt fantastiske kolonihaver i Byoacen i De gamles by. Det er primært Krabberne der anvender dem og for at styrke kendskab og venskab er Delfinerne med mindst en gang om ugen.

Teamet har to cykler med plads til fire børn og en voksen.

Daglige rutiner i Minihaven

Minihavebørn møder ind på 1. sal, hvis de kommer inden kl 8:00. Her spiser vi morgenmad og hygger os med de øvrige børn i børnehaven, inden vi går op i Minihaven. Her vil der som hovedregel være personale fra Minihaven.

Natsværmerbørn møder ind i Natsværmeren hvis den møder inden 6:30 og i Børnehaven på 1. sal hvis de møder efter 6:30.

Krabber og Delfiner er som udgangspunkt opdelt i hver sin gruppe i hverdagen med et tæt samarbejde blandt personalet og i de fysiske rammer.

De er sammen morgen, eftermiddag, tværsaktiviteter, på strukturerede besøg i kolonihaverne og planlagte ture, og når vi i efterår/vinterhalvåret er sammen i Haraldsgården.

Kl 16:15 lukker vi Minihaven og de børn, der er tilbage, går med ned på 1. sal hvor vi afslutter dagen med lidt brød eller frugt og leg på stuen.

Børnehaven

I børnehaven er der tre grupper Sæler, Søløver og Hvalrosser, her er mellem og ældste børnehavebørn (3,4/6) og dem der kører med vores rumlepot. I hver grupper er der ca. 22 børn.

Vores børnehave har en Rumlepot, den er indrettet med køkken, toilet og borde, den fungerer som en ”stue”, og den hedder “fluen uden vinger”. Bussen kører på tur hver dag hele året rundt. Det giver os en masse muligheder og fantastiske oplevelser fra Kronborg og kanonerne mod nord, til strand og skov mod syd. Børnene i sæler, søløver og hvalrosser er på skift af sted 2 uger og hjemme 4 uger.

Bussen kører kl. 9:30 og er hjemme igen kl. 15

Normeringen i Børnehaven

I bussen er der en fast pædagog, denne er den 3. pædagog når børnene er med bussen.

Når børnene er hjemme er der to pædagoger og en medhjælper.

I hvert team er der derfor 2 pædagoger og en medhjælper samt en flyver.

Primærpædagog

I god tid inden barnet starter i børnehaven får forældrene besked om hvilke gruppe barnet skal starte i og hvem der er primærpædagog.

Børnehavens pædagogiske fokus?

 • Pædagogisk idræt
 • Natur og naturfænomener
 • Fri for mobberri
 • Dialogisk læsning

Herudover har vi fokus på de pædagogiske læreplaner, på vores traditioner og især på at hjælpe barnet med, at udvikle sin unikke personlighed og med plads til alle unikke forskelligheder.

Åbningstid og kontakt

Åbningstid

 • Mandag - fredag: 07.00 - 17.00

Kontakt