Aktivitet

Vi er i Haraldsgården privilegerede med et stort hus med gode fysiske rammer og har i løbet af dagen mulighed for at bevæge os mellem mange rum. Det er vigtigt for os at børnene føler sig glade og trygge i Haraldsgården og at de har en følelse af, at høre til, af at det er deres sted. Vi planlægger aktiviteter ud fra hvad der rør sig i børnegruppen , børnenes behov, læreplanerne, traditioner og årstiderne.

Samling
Til samling lærer børnene at vente på tur, lytte til hinanden, de voksne hjælper med at sætte ord på oplevelser og følelser og spørger eksempelvis om andre børn har oplevet og følt på samme måde. Vi synger, tæller, leger og får fortalt historier ved hjælp af dukker og andre rekvisitter.

Leg og bevægelse
Vi har i børnehaven gode fysiske rammer. En stor sal der bruges til rytmik, hockey, krumspring og kolbøtter. En dejlig nyrenoveret legeplads, med et legestativ der både udfordrer de små og store børn, god plads til at cykle eller spille fodbold. En lang gang og stuer hvor vi gerne rykker møblerne til side og laver stopdans eller laver forhindringsbaner.
Personalet skaber rum til fysisk udfoldelse, motiverer og udfordrer gennem aktiviteter og giver børnene viden om kroppen. En del af personalet har været på uddannelse i pædagogisk idræt som vi så vidt muligt indtænker i hverdagen.

Dialogisk læsning
Vi er meget glade for at læse i børnehaven. Vi besøger jævnlig biblioteket og låner nye spændende bøger med hjem. Læsningen udvider vores verden, gør os nysgerrige, skaber nærhed og øger børnenes sprogudvikling. En del af personalet har været på kursus i dialogisk læsning og det er noget vi bruger meget særligt i forhold til at fremme børnenes sproglige udvikling.

Måltidet
Måltidet er en vigtig del af dagen i Haraldsgården. Udover at vi prioriterer højt, at børnene får sund og spændene mad ser vi også måltidet som et vigtigt læringsrum. Måltidet skal foregå i rolige omgivelser, hvor der er mulighed for at tale sammen rundt om bordet. Vi taler om det vi spiser, hvor det kommer fra, hvordan vi syntes det smager og føles. Vi venter på tur, er opmærksomme på hinanden og øver os med kniv og gaffel. Det er også ved måltidet at der falder ro over børnene efter formiddagens aktiviteter og leg. Her der er mulighed for at tale om det man lige har lavet eller det der skal ske i løbet af dagen eller måske om det der rør dig derhjemme.

Krearummet
Vi har i vores kælder indrettet et krearum hvor børnene kan fordybe sig og eksperimentere med kreative processer.

Udendørs faciliteter
Vi bestræber os på at være ude hver dag året rundt. Vi er hverdag på legepladsen og besøger også både fritidshjemmets og vuggestuens legeplads. Legepladsen giver mulighed for at udfordrer kroppen ved at klatre på legestativet, køre på cykel, spille bold, løbe og balancere. Den giver også børnene plads til at være sig selv i vores bøgehule, lege i sandkassen og rollelege i legehusene. Endelig er der også plads til voksenstyrede lege og aktiviteter som sanglege, gemmleg og pædagogiske idrætslege.

Aldersopdelte grupper
Vi deler i løbet af dagen børn op i aldersindelte grupper hvor vi laver aldersvarende aktiviteter. Vi oplever at børnene har stor glæde af at være i mindre grupper og at det er fordele ved at de er sammen med jævnaldrende så de kan blive udfordret på de områder der svare til deres individuelle udvikling.

Vi laver skolegruppe, for de ældste børn, på tværs af stuerne en gang om ugen. I skolegruppen fokuserer vi gennem leg på tal, bogstaver, former, rim og remser, bevægelse, kammeratskab, selvhjulpenhed og meget mere. Vi har et samarbejde med Nørrefælled skole der er vores distriktsskole og skolegruppen vil i løbet af året lave forskellige projekter på skolen i samarbejde med børnehaveklasselederne. Inden børnene starter fritidshjem er der er en afslutningsfest for skolegruppen i børnehaven.

Forældregruppen og traditioner i Haraldgården
Vi har i Haraldsgården en engageret og aktiv forældregruppe. Vi har en gang om året forældrearbejdsdag hvor vi en lørdag sammen hygger os hjælpes med at vedligeholde institutionen. Stuerne inviterer hvert år forældrene med på skovtur, så de kan komme ud og opleve en dag med bussen. Til Sankt Hans Maraton i juni mødes vi og løber sammen inden vi tænder bål og ønske hinanden god sommer. Til mini Ol i efteråret samles vi i fælledparken hvor børnene stuevis ”kæmper” mod hinanden i bl.a. sækkeløb og forhindringsbane. Til jul har hver afdeling julefest hvor vi klippe-klister, laver juledekorationer og danser om juletræet.

Ladcykler
Vi har i Haraldsgården fire “lad-cykler” som både vuggestuen og børnehaven har glæde af. Der kan sidde 4 børn i hver cykel, der kan tage på opdagelse rundt i byen. Det giver en stor frihed og en masse gode oplevelser.

Ture
Vi går på ture i nærområdet. Vi besøger legepladser, Fælledparken, Kildevældsparken, Lersøparken og går ture hvor børnene kan vise hvor de bor.
Når vi går ture øver vi os også i at gå i trafikken
Vi tager tog eller bus til bl.a. Rundetårn, Zoologisk museum og Kongenshave i indre by eller kører en tur med metroen for oplevelsens skyld

Åbningstid og kontakt

Åbningstid

  • Mandag - fredag: 07.00 - 17.00

Kontakt