Pædagogik

Stuerne
Vi har i børnehaveafdelingen valgt at dele børnene i fire grupper, hvor de yngste er sammen med de ældste vuggestuebørn i vores Minihaven og resten er aldersintegreret og fordelt på tre grupper. Det vil sige, at børnene er knyttet en gruppe med de samme voksne og at de i løbet af dagen eksempelvis til måltiderne og på legepladsen er sammen med de yngste børnehavebørn.

Vi har valgt denne model, fordi vi mener at de ældste vuggestuebørn og de yngste børnehavebørn har behov for samme pædagogiske fokus og fordi vi ønsker de bedste og roligste start på børnehave og udelivet.

I Haraldsgården tager vores pædagogik udgangspunkt i det gode børneliv. Det vil sige at vi i vores hverdag har fokus på det der skaber en meningsfuld, udviklende og glad dag for børnene. Vi lægger vægt på at skabe en struktur der med forudsigelighed skaber tryghed og mulighed for læringsrum for det enkelte barn.

Vi arbejder ud fra den pædagogiske retning om anerkendende relationer, der er et væsentligt grundlag for vores daglige pædagogiske arbejde. Vores pædagogisk praksis tager udgangspunkt i det barnet kan, de initiativer det tager og dét det har succes med, således at det enkelte barn bliver mødt positivt og respektfuldt. Gennem anerkendelse styrkes barnets selvværd.

I forbindelse med vores læreplaner arbejder vi med bevægelse, hvor vi på stuerne, i vores sal og på legepladsen laver aktiviteter der udfordrer og styrker børnene motorisk.
I forhold til natur og kultur har vi med vores bus rig mulighed for at tage ud i naturen og opleve med alle vores sanser, samtidig bruger vi også legepladsen og lokalområdet til at undersøger og opleve naturen.

Vi har i hverdagen fokus på at styrke barnets sproglige udvikling via højtlæsning, samtaler, samling, sanglege mm og er meget opmærksomme på at benævne og sætte ord på det vi gør og oplever.

Vi styrker barnets sociale kompetencer, og personlig udvikling gennem bl.a. musik, udeliv, dialog, historiefortælling, motoriske og kreative aktiviteter, ved måltiderne, i lege, i mindre og større grupper og i samarbejde med forældre. Vi ligger stor vægt på at børnenes sociale relationer, at alle børn har venner, at de ved at de er en del af et fællesskab og at de hver især er gode til noget og er helt særlige som den de.

I forhold til børns læring mener vi at det er vigtigt at børn skal have muligheder for at bruge deres fantasi og kreativitet i samværet med hinanden og personalet. At glade børn lærer bedst og vigtigheden af at personalet er opmærksomt på hvordan det skal støtte barnet i forskellige læringssituationer. Skal den voksne gå bag ved, ved siden af eller foran barnet (de tre læringsrum, Basil Bernstein, 2001)for bedst at støtte barnet i dets udvikling.

 

Åbningstid og kontakt

Åbningstid

  • Mandag - fredag: 07.00 - 17.00

Kontakt