Praktiske oplysninger

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Vi åbner hver dag kl. 7:00 for børn der ikke er tilmeldt vores døgnsektion. Det er vigtigt for os at morgenstunden er en hyggelig og rolig stund med nærværende voksne, så de børn der møder tidligt for en rolig og god start dag på dagen.

Vi åbner sammen på Hvalrossen på 1. sal og fordeler os på de øvrige stuer stuerne mellem 8 og 8:30. Den gruppe, der kører med bussen, mødes fra ca. kl. 8:15 på legepladsen, hvor vi leger inden vi kører med bussen kl 9:30.

Indkøring

Når jeres barn starter i børnehaven anbefaler vi, at I har sat en uge af, så I kan give barnet den bedste start i børnehaven. Det er meget individuelt fra barn til barn, hvordan de oplever skiftet til børnehaven og hvilke behov de har og indkøringer kan derfor også være meget forskellige. Vi planlægger i samarbejde med jer, jeres barns indkøring, så det får den bedste start som børnehavebarn. Den første dag skal i blive sammen med jeres barn og vi planlægger her i fællesskab hvordan resten af ugen skal forløbe, hvor meget i forældre skal være med, hvornår barnet skal prøve at sove til middag, hvornår det skal hentes mm.

Aflevering

Det er vigtigt at barnet får en god start på dagen i børnehaven og vi lægger derfor stor vægt på at alle børn for en god modtagelse af nærværende voksne. Børnene skal helst være i børnehaven inden 9:30. og inden 9:15 de dage de skal på tur med bussen.

Vi holder ofte samling eller starter andre voksenstyrede aktiviteter 9:30 og det kan være svært for børnene hvis de kommer midt i en aktivitet. På samme måde kan det være svært for barnet at komme med ind i en allerede eksisterende leg blandt vennerne hvis de kommer meget sent. Er der dage hvor I først kommer senere, giv besked via KBHbarn. Vi kender alle til travle morgner men opfordrer til at I har god tid til at sige farvel til jeres barn.

Afhentning

Når I henter jeres barn er det vigtigt at I siger farvel, så vi ved at jeres barn er blevet hentet. Hvis et familiemedlem eller en ven skal hente jeres barn er det vigtigt I giver besked om morgnen eller ringer til børnehaven i løbet af dagen. Er det ofte en anden der henter, kan vi notere i barnets stamkort, at vedkommende gerne må hente uden særlige aftaler.

Vi skal bede jer om ikke at tale i telefon, når I afleverer og henter jeres børn.

Påklædning

Når børnene starter i Minihave øver vi meget deres selvhjulpenhed. Dvs at børnene, når de får skiftet ble, skal sove eller skal have overtøj på, selv med hjælp og guidning fra en voksen tager tøj af og på. Vi henstiller derfor til at jeres barn ikke har body, skjorter med knapper eller smækbukser på, da det er vanskeligt for børnene selv at klare. Der er en stor succes for barnet når de selv kan, og en vigtig del af deres udvikling.
Ligeledes opfordrer vi til, at jeres børn, når de rykker i busgruppe, ikke har strutskørt på de to uger de kører med bussen. Det er vanskeligt at have på under en flyverdragt og hæmmer bevægelsesfriheden til at kaste sig ud i nye motoriske udfordringer, ligesom det vanskeliggør toiletbesøg i bussen og i det fri.
Skiftetøj. Vi vil bede jer jævnligt om at opdaterer skiftøjet i kurvene i garderoben. Ligger der for meget tøj er det svært for barnet selv at finde, det de har brug for og mangler der skal vi finde lånetøj frem, som vi kun har i begrænsede mængder.

Skriv navn i barnets tøj og sko, så er det lettere for alle at finde den rette ejermand, hvis det skulle blive væk.

For at vi kan passe rigtig godt på jeres børn, vil vi bede jer om at fjerne snoren fra hætterne i børnenes jakker, regntøj og flyverdragter. Børnene må ikke have halskæder eller halstørklæder på. Plasticposer skal fjernes fra børnenes pladser.

Bleer

Der er en del børn der stadig bruger ble, når de starter i børnehaven. Modsat i vuggestuen, skal vi i børnehaven bede jer om, selv at tage bleer med.

Middagssøvn og hvilestund

Efter frokost er der nogle børn der har brug for at sove. Børnene har deres egen sovepose og sover på madrasser på gulvet. De øvrige børn har ofte en hvilestund om eftermiddagen efter frugt hvor de ligger på gulvet med tæpper og lytter til musik.

Intranet

Når barnet starter i børnehave, skal I logge ind på https://nemboern.kbhbarn.kk.dk

Al praktisk kommunikation med børnehaven foregår via dette intranet og det er afgørende for os, at I opretter jeres barns stamkort på dette system. Vi kan ikke tjekke jeres barn ind uden I har oprettet dem. Har i vanskeligheder ved at logge på, kan i få hjælp af personalet.

Bussen

Vores rumlepot kører hver dag ud i det blå med ca. tyve børn og tre voksne. Bussen kører fra Ragnhildgade kl 9:30 og er hjemme igen kl 15. Vi laver aktivitetsplaner for hver uge med bussen. De hænger i børnehaven, så I kan se hvor børnene skal hen, hvem der skal med og hvad de skal lave. Når børnene er med bussen er det vigtigt at de har en rygsæk med til regntøj, skiftetøj og en drikkedunk.

Fødselsdage

At fejre fødselsdag er noget helt særligt for alle børn.

Vi holder normalt fødselsdag om eftermiddagen til “frugt” ved to tiden. Vi pynter fint op, får flotte fødselsdagstegninger og synger fødselsdagssang. Ofte har barnet noget med, det gerne vil dele ud. Det kan være forskelligt frugt, hjemmebagte boller og lignende.

Hvis I har lyst, kan I også invitere stuen hjem og fejre jeres barns fødselsdag hjemme. Aftal da med stuen hvordan det bedst skal planlægges og tal om hvad i ønsker at servere. Til fødselsdage i hjemmet gælder den samme sukkerpolitik som i Haraldsgården. Der kan også være børn der er allergikere eller ikke spiser svinekød og det er derfor rart at få planlagt hvad vi eventuelt skal have med af mad fra institutionen.

Har barnet fødselsdag i en “bus-uge” fejrer vi fødselsdag i bussen, medmindre I hellere vil vente til en anden dag, hvis I eller søskende gerne vil deltage.

Planlæg med personalet på jeres barns stue, hvordan det vil passe jer bedst at fejre jeres barns fødselsdag, når dagen nærmer sig.

Vi henviser til Haraldsgårdens sukkerpolitik

Kommunikation

Vi har altid samtaler i børnenes tid i børnehaven. Vi tilbyder efter de første 3-5 mdr. en trivselssamtale, hvor vi fortæller hvordan børnene er faldet til og om deres hverdag. Inden skolestart, tilbyder vi i marts en samtale, hvor vi taler om barnet og om den kommende skolestart. Er der yderligere behov for samtaler aftaler vi det løbende. Samtalerne skal ikke stå i stedet for den daglige kommunikation som vi vægter meget højt, men ses som tilbud hvor der er ro og mulighed for at tale om jeres barn. Sker der ændringer eller store oplevelser i barnets liv er det meget vigtigt at I informerer os, så vi ved hvad der rør sig i barnets liv og dermed bedre kan støtte barnet i det der påvirker dem.

Har i spørgsmål eller er der noget der undrer jer, vil vi opfordre jer til at komme til personalet, afdelingsleder Rikke eller husets leder Trine. Vi vil altid meget gerne høre jeres betragtninger, så vi sammen kan skabe de bedste rammer for børnenes hverdag.

Åbningstid og kontakt

Åbningstid

  • Mandag - fredag: 07.00 - 17.00

Kontakt