Vuggestue

20130531_101845

Velkommen til vuggestuen

Vuggestuen er normeret til 60 børn. De 52 befinder sig i vuggestueafdelingen og de 8 i vores Minihave.

Vi ligger på ydre Østerbro/Nørrebro i et flot stort gammelt hus sammen med vores minihave, børnehave, basisteam, døgn og fritidshjem.

I vuggestueafdelingen er der 4 vuggestuegrupper, Muslingerne, Søstjernerne, Hajerne og Flyvefisken, med 10-15 børn på stuerne.

På de tre stuer er der mindst 4 medarbejdere heraf mindst 3 pædagoger.

På Flyvefisken, der er lidt mindre, er der 10-12 børn og 3 medarbejdere.

I Haraldsgården ansætter vi som hovedregel kun uddannet personale og de medhjælpere vi har, er dygtige med meget stor erfaring.

Vi modtager også pædagogstuderende. De er i vuggestuen i 6 måneder ad gangen og indgår som en del af normeringen, i det de er lønnede.

Den normering gør, at vi kun yderst sjældent anvender vikarer. Det er en stor tryghed for børn og forældre, at der sjældent er ukendte mennesker sammen med børnene.

Vi har gode fysiske rammer, som bl.a. en stor sal der bruges til rytmik, løb og kolbøtter og et krearum hvor vi maler på stort og småt. Vi har egen have/legeplads med legestativ, sandkasser, græsplæne, buske, et smukt gammelt og meget stort kastanjetræ.

I vuggestuen har vi både minibus, ladcykler, turvogne mv. Vi har fokus på udeliv og på krop og bevægelse, vi arbejder struktureret med dialogisk læsning og børn sprogudvikling.

Vi griber ikke dagen, vi arbejder struktureret fordi vi tror på at børn udvikles bedst i et struktureret miljø og inden for den struktur vi har kan vi finde rum til spontanitet og fri leg. Vi arbejder meget med opdeling af børnene og på tværs af stuerne. Vi tror at børn trives og udvikles bedst i mindre grupper og det er vigtigt for os, at børnene kender alle de voksne i vuggestuen.

Vi følger børnenes døgnrytme og når børnene starter sover de som regel to gange om dagen, ligesom de spiser på andre tider.

Vi har kun lidt legetøj på stuerne, vi har en masse legetøj og det henter vi ind når vi voksne skal lege sammen med børnene. Vi har en masse forskellige redskaber til motorisk træning, både på stuerne og i vores sal.

Vores Minihave består af de 8 ældste vuggestuebørn (Krabberne) og de yngste børnehavebørn (Delfinerne).

De holder til på 2. sal og deres fokus er:

  • Den bedste indgang til børnehavelivet.
  • Selvhjulpenhed
  • Sociale og personlige kompetencer med fokus på selvstændighed og selvværd.
  • Pædagogisk fokus på udeliv og pædagogisk idræt, samt på fri for mobberi og dialogisk læsning.

I Krabberne er de 8 vuggestuebørn og har to helt fantastiske kolonihaver i Byoacen i De gamles by. Her cykler de enten alene eller med delfinerne til 3-4 gangen om ugen i sommerperioden.

Personalenormeringen i Krabberne er den sammen som i vuggestuen og børnene starter i Minihaven når de er ca. 2,6 år.

 

Åbningstid og kontakt

Åbningstid

  • Mandag - fredag: 07.00 - 17.00

Kontakt