Organisation

Haraldsgården er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Københavns kommune. Bestyrelseskonstruktion er en to-strenget bestyrelse, en hovedbestyrelse (institutionsbestyrelse) samt en forældrebestyrelse.

Forældrebestyrelsen godkender, efter indstilling fra lederen, institutionens overordnet pædagogisk mål samt pædagogiske principper.

Endvidere godkender bestyrelsen:

  • Handlingsplan for udmøntning af de pædagogiske principper
  • Mål og handlingsplan for forældresamarbejdet