Udeliv

udeliv-frntpg-img

I Haraldsgården prioriterer vi udelivet meget højt.

At være ude med børnene er en stor del af vores hverdag og pædagogiske praksis. Herunder kan du se en film om udeliv i Haraldsgården:

Undersøgelser viser, at børn tilbringer meget mindre tid i naturen end deres forældre og bedsteforældre gjorde. Børnenes hverdag er mere travl, overvåget og skemalagt end nogensinde før. Det betyder, at vi mister forbindelsen til naturen og forståelsen af, at den er vores livsgrundlag. Vi har brug for rent vand, ren luft, sunde madvarer og plads til natur, der hænger sammen. Derfor vil vi gerne lære vores børn om naturen og vise hvad den kan bruges til. Når vi er af sted med cykler og busser tilbringer vi ofte det meste af dagen ude – børnene  sover ude i den friske luft og spise deres frokost under åben himmel. Børnene får på denne måde en forståelse af, at naturen er et rum som man kan opholde sig i og bruge til alle mulige ting. Vi lægger stor vægt på at børnene lærer hvordan man opholder sig i naturen, og med hvilken respekt vi behandler naturen med (eks. man knækker ikke grene af træerne, er god ved dyrene og efterlader ikke papir el. andet når man skal hjem).

Vi har, når vi selv skal sige det, nogle af de bedste rammer set i København, et kæmpe hus med alle muligheder, hele tre haver/legepladser og en stor boldbane. Vores legepladser er indrettet så det passer til forskellige aldre, vi har buske og træer og der er højt til himmelen.

Vores børn er ude hver eneste dag hele året rundt, i sommer og sol og i vinter og sne. Vejret begrænser os aldrig, og derfor skal vores børn altid have tøj i institutionen til al slags vejr.

Vi har utrolige ressourcer og herunder finder du beskrivelser af alle vores mange muligheder

  • Rumlepot til børnehaven
  • Minibus til vuggestuen
  • Ladcykler til alle afdelinger
  • Kolonihave i Byoasen til vuggestuen

Rumlepotten til børnehaven

I Haraldsgården, er vi så heldige, at have en rumlepotte, der giver os mulighed for, at komme vidt omkring.

Bussen er en gave for os, den giver os mulighed for at være sammen med børnene på en helt anden måde, end vi har i byen. Vi fordyber os sammen, vi finder små biller og møder naturen, vi spiser maden ude, vi ser steder, jeres børn ellers ikke oplever, de skiftende årstider er vores læring og næring, og vi er vilde med vores bus.

Når vi er med bussen, tager vi ofte i skoven og til stranden. Vi oplever årstiderne skifter, kigger på dyrespor, pjasker med og i vand, kælker, bygger huler, laver bål, klatrer, finder frøer og edderkopper, spiser nødder mm. Vi har på denne måde en kæmpe legeplads, hvor vi lugter, smager, føler og oplever naturen, for fuld udblæsning.

Praktiske oplysninger

  • Maximum 22 børn i alderen ca. 3,5 – 6 år
  • Minimum 3 medarbejdere.
  • Børnene er af sted 14 dage ad gangen, altid med de samme voksne.
  • Afgang og mødested: 9:40
  • Seneste mødetid i Børnehaveafdelingen/salen er klokken 9:15
  • Hjemkomst:15:00

Måltider i bussen

Køkkenet laver hver dag lækre madpakker, der er færdige til servering. De består af rugbrød, grovboller, salater, grøntsager, indkøbt mad til bål og andet ernæringskorrekt spise. På denne måde skal medarbejdere ikke bruge tid på at smøre mad, varme mad, ordne og fikse. Maden er klar og spisestunden kan foregå hyggeligt og roligt, sådan som vi mener, den bør.

Mindst en gang på de 14 dage med bussen laver medarbejdere og børn sammen bålmad, og om vinteren serverer vi indimellem varm mad i bussen.

Dokumentation

I børnehaven snakker vi om vores oplevelser og hænger billedcollager op til både børn og forældres glæde.

Der tages mange skønne billeder af turene, se på væggen i børnehaveafdelingen ved elevatoren ligesom billederne uploades på KBHbarn sådan, at I selv kan downloade dem i ønsker.

Forældrenes ansvar

Mød til tiden så jeres børn kan væres sammen med de gode venner.

Fortæl os hvis I tænker, vi skal gøre noget andet, end det vi gør, vi er meget modtagelige, og vi ønsker kun at skabe det bedste børneliv, hjælp os gerne med det.

Rygsæk

Vi er ude i alt slags vejr, og alle børn skal hver dag have deres egen rygsæk med. I den skal der være en drikkedunk, skiftetøj samt regntøj og gummistøvler.

Hvor køre bussen hen?

Bussen kører som hovedregel ikke mere end 30-40 minutter væk fra Haraldsgården. Det er vigtigt, at børnene ikke skal sidde for meget i bussen, men samtidig kan der naturligvis være super gode pædagogiske argumenter for at køre længere væk. Når det sker, vil I vide hvad planen og formålet er ☺.

Hus ?

Vi leder efter et sted vores bus kan have som fast tilholdssted i de kolde måneder. Det er endnu ikke lykkes os, at finde et sted men vi er i gang.

Bussen som rum

Vi betragter bussen som et rum på lige fod med de mange andre, vi har i Haraldsgården. Det er et sted, hvor børnene kan finde ro, sidde og fordybe sig i en samtale, med en god ven eller med en voksen, og/eller sidde i egne tanker for en tid, uden at blive forstyrret.

Rammerne i bussen er med til at bibringe børnene en forståelse for og nødvendigheden af, at kunne udvise hensyn.

Vi opfordrer aktivt de ældre børn til at være opmærksomme på de mindste, og giver dem derved muligheden for at tage ansvar for andre, og der igennem udvikle eget billede af egen formåen, samt styrke sammenholdet blandt børnene. En kammerat man har hjulpet, husker man bedre.

Minibus til vuggestuen

Vi er så heldige at have en minibus med plads til 6 børn og 2 voksne.

Busserne er gennemgået for fejl og mangler og fremstår i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Der er godkendte seler på samtlige sæder og transport af børn vil leve op til den til enhver tid gældende lovgivning omkring ”børn i bilen”. Vi har en mobiltelefon i bussen og den er koblet op til vores intranet sådan at forældrene kan komme i kontakt med bussen både via telefonen og intranet.

Chaufførerne er fastansat og trafikerfarne personale, der har kørt mindst 50 km uden børn i bussen før de har fået lov til at køre med børn. Chaufførerne vil få tilbudt relevante kurser, herunder opkvalificering på glatbane. Inden vi kører med børnene tilbydes medarbejderne en times kørsel i bussen med en trafiksagkyndig.

Bussen kører mandag til torsdag  og er som udgangspunkt af sted fra 9 til 15. Når vejret tillader der sover børnene ude i telte.

Vi ønsker, at optimere vores fokus på de ældste vuggestuebørn og derfor vil det som udgangspunkt være dem der skal med bussen. Det er ikke de samme børn der skal af sted hver dag og det vil være børn på tværs af stuerne.

Børnene er afsted med bussen en uge ad gangen og der arbejdes med forskellige temaer og fokuspunkter i busgruppen der er relevante for lige netop denne aldersgruppes udvikling, eksempelvis selvhjulpenhed, hjælpsomhed/kammeratskab og trafiksikkerhed. Dette tager selvfølgelig udgangspunkt i læreplanstemaerne som i resten af huset.

Ladcykler til alle afdelinger

Vi har fire ladcykler som vuggestue- og børnehaveafdelingen anvender i det daglige. Cyklerne er helt fantastiske for os og især for børnene, der elsker disse ture og dem der kikker med lange øjne efter os. Her kan sidde fire børn i hver cykel, det giver en stor frihed og en masse gode oplevelser for både børn og voksne. Med cyklerne tager vi på opdagelse rundt i København – bl.a. Svanemølle strand, Zoologiskhave, Charlottenlund Fort, Fælledparken.

De fire børn og den ene voksen har en unik mulighed for at fordybe sig og for at være i et med cykleturen og derfor prioritere vi cykeldagene højt. Det giver en fælles oplevelse og fællesskabsfølelse, som børnene og de voksne senere kan tale om, f.eks. med mor og far eller de andre voksne.

Når vi tager cyklerne ud i det fri, ønsker vi at give børnene en forståelse af, hvad naturen kan bruges til. Bl.a. ved at børnene sover i det fri eller i vores medbragte telte, spiser madpakker på græsset, lære børnene hvordan man opholder sig i naturen, og med hvilken respekt man behandler naturen, f.eks. man knækker ikke grene af træerne, er god ved dyrene, efterlader ikke skrald, osv.

Når vuggestuen er af sted har vi små sovetelte med sådan, at alle børn kan få den søvn de har behov for, også når vi nyder naturen.

 

Kolonihave i Byoasen til vuggestuen

I De Gamles By på Nørrebro har Miljøpunkt Nørrebro i samarbejde med Sundhedsforvaltningen startet projektet ByOasen. ByOasen er en bybondegård, hvor kvarterets børn og voksne kan skabe og deltage i friluftsaktiviteter med dyr og miljø. I ByOasen er der kaniner, høns, marsvin og geder. Ved Miljøstationen står to bistader – et samarbejde med Bybi og Møllegade Fritidshjem. I orangeriet findes der et voliere med spændende fugle. Der er grillplads med en mobil grill og et naturværksted med udstyr til friluftsaktiviteter.

Haraldsgården har været så utrolig heldige, at få tildelt to små kolonihaver i denne oase. Vi skal i gang med at sætte både hus og have i stand og vores forældre får mulighed for at benytte stedet i weekender og ferier.